Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

Objavljeno dne 09. februar 2017

Ljudska univerza Ilirska Bistrica organizira računalniške tečaje za zaposlene prebivalce, obrtnike in kmete, s poudarkom na manj izobraženih in starejših od 45 let.

Obdobje trajanja projekta: 20.6.2016 do 31.3.2019

Financiranje: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ciljna skupina: zaposleni prebivalci, obrtniki in kmetje, s poudarkom na manj izobraženih in starejših od 45 let.

 

Povzetek projekta:

Temeljni cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, z največ srednješolsko izobrazbo), s poudarkom na starejših od 45 let.

Udeleženci bodo pridobili izkušnje z računalniško in digitalno tehnologijo, ki jo potrebujejo pri opravljanju poklica, na trgu dela, za večjo zaposljivost in mobilnost ter v vsakdanjem življenju za osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.

 

Dodatne informacije in prijava:

05 71 45 002 ali 041/585-454 (Aleksandra Frank)

stikssvetom-oskpaz@guest.arnes.si

 

V letu 2017 bomo izvajali naslednje BREZPLAČNE programe:

RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (javno veljavni program, 60 ur):

Vse o računalniku in računalniških programih (word, excel, elektronska pošta, internet, družbena obrežja…) in še mnogo več.

 

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE (50 ur):

Pridobivanje znanja za uporabo računalniške in digitalne tehnologije (internet, e-pošta, e-uprava, e-zdravje, mobilni aparati, digitalna fotografija, spletna banka in hitra blagajna).

 

SPOZNAVANJE SEBE IN PODJETNIŠTVA (50 ur):

Spoznavanje svoje osebnosti (svojo moč in šibkost), usvajanje ustvarjalnega mišljenja, pridobivanje veščin pogajanja, raziskovanja trga in trženja produkta, spoznavanje pravnoorganizacijskih oblik in postopkov odprtja poslovnega subjekta, spoznavanje osnov računovodstva.

Na prejšnjo stran