Obvezni izvodi plakatov, zgibank, letakov in drugih publikacij za promocijo v kampanji na lokalnih volitvah 2022

datum: 24.11.2022

kategorija: Lokalne volitve 2022

Na podlagi Zakona o obveznem izvodu publikacij (Ur. list RS, št. 69/06 in 86/09) so organizatorji volilne kampanje za župane, županje ter občinske svete, dolžni poslati Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani po štiri izvode vseh tiskov: predvolilnih plakatov, zgibank, letakov in drugih publikacij, če so jih izdali oziroma objavili na plakatnih mestih za promocijo na lokalnih volitvah. Organizatorji kampanje so lahko politične stranke, občinski odbori strank, liste, neodvisni kandidati ali kandidatke.  

Obvezne izvode promocijskega gradiva, po štiri izvode, je treba oddati najkasneje v 15 dneh po zaključku volilne kampanje.

 

Obvestilo NUK

Predlog dobavnega lista

ar©tur