Glasovanje po pošti

datum: 02.11.2022

kategorija: Lokalne volitve 2022

Po pošti na območju Republike Slovenije lahko glasujejo: 

- volivci ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo; - invalidi, ki predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida;

- volivci, ki so zaradi SARS-Cov-2 v izolaciji najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja, pod pogojem, da občinski volilni komisiji predložijo dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo občinski volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o  priznanju statusa invalida. Obvestilo invalida o stalnem glasovanju po pošti velja do preklica.

Volivci, ki lahko glasujejo po pošti, morajo najkasneje do srede, 9. novembra  2022, o tem obvestiti občinsko volilno komisijo, na predpisanem obrazcu (objavljen je v prilogi). 

Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oz. so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po sredi, 9. 11. 2022, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji najpozneje v ponedeljek, 14. novembra, in priložijo ustrezno dokazilo (potrdilo, odločba).

Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki jim je bila odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-Cov-2 in so v izolaciji najpozneje pet dni pred dnem glasovanja. Obvestilu, ki ga občinski volilni komisiji predložijo najpozneje v ponedeljek, 14. novembra, morajo priložiti dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

 

Obrazec_glasovanje po pošti

Obvestilo invalida o enkratnem glasovanju po pošti

 

 

ar©tur