Glasovanje na domu

datum: 02.11.2022

kategorija: Lokalne volitve 2022

Na podlagi 81. člena ZLV lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja oziroma najkasneje do 16. 11. 2022. Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno zdravniško potrdilo. Za zdravniško potrdilo šteje vsaka pisna potrditev zdravnika (tudi npr. elektronska pošta), iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču.

V skladu z navodili Državne volilne komisije lahko na domu glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo občinsko volilno komisijo najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja oziroma najkasneje do 16.11.2022. Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

 

Obrazec_glasovanje na domu

ar©tur