Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest na območju občine Ilirska Bistrica v času volilne kampanje

datum: 22.09.2022

kategorija: Lokalne volitve 2022

ar©tur