Določitev volišč za lokalne volitve 2022

datum: 05.09.2022

kategorija: Lokalne volitve 2022

Volišča v Občini Ilirska Bistrica

Za izvedbo volitev župana, članov v občinski svet in članov v svete krajevnih skupnosti, ki bodo v letu 2022, so se določila naslednja volišča:

Vsa volišča so dostopna gibalno oviranim osebam.

S tem sklepom določena volišča veljajo tudi za morebitni drugi krog volitev, v nedeljo dne 4. 12. 2022.

Določitev volišč za lokalne volitve 2022

 

SEZNAM :

Sezam volišč in volilnih območij LV 2022.pdf

ar©tur