LOKALNE VOLITVE 2022

pasica-končna verzija-MH (004)

 

Povezava na spletno stran DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE

 

OBJAVA OBRAZCEV ZA LOKALNE VOLITVE 2022

KANDIDATURA ZA ŽUPANA

KANDIDATURA ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA

KANDIDATURE ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUNOSTI

S podporo političnih strank

S podporo najmanj 10 podpisanih in potrjenih volivcev s stalnim prebivališčem v volilni enoti, v kateri se daje podpora oziroma kandidatura

 

Skrajni rok za oddajo kandidatur je 20.10.2022 do 19.ure.

 

 

 

 


ar©tur