Poziv k predlogom za člane volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 2022

datum: 08.09.2022

kategorija: Lokalne volitve 2022

Poziv k predlogom za člane volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 2022

 

20. novembra 2022 bodo redne lokalne volitve, na katerih bodo v vseh občinah volili člane občinskih svetov, župane in člane svetov ožjih delov občin. Na podlagi tretjega odstavka 37. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) lahko politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev dajo svoje predloge za imenovanja predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov občinski volilni komisiji.

Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik, v skladu z določili zakona, ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov za vsakega od kandidatov za predsednika in člana volilnega odbora oziroma njune namestnike priložiti njegovo pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor, in njegovo pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil pristojno volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom.       

Zakon o lokalnih volitvah v 114.a členu določa, da se z globo 600 evrov kaznuje za prekršek posameznik, ki v določenem roku ne obvesti pristojne volilne komisije o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom oziroma posameznik, ki poda lažno pisno izjavo o tem, da s kandidatom ni v sorodstvenem ali drugem razmerju.

Rok za oddajo predlogov je četrtek, 15. 9. 2022. Predloge posredujte na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Občinska volilna komisija, Bazoviška cesta 14, 6250 Il. Bistrica, ali prek e-pošte: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si. Podpisanemu predlogu obvezno priložite zahtevano izjavo, ki mora biti tudi lastnoročno podpisana s strani kandidata. Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na tel. št. 05/71- 12 -338. Obrazci so priloženi.

Poziv

Obrazec 1: Predlog za člana volilnega odbora

Obrazec 2: Izjava kandidata za člana volilnega odbora

 

Za lokalne volitve so v Občini Ilirska Bistrica določena naslednja volišča:

Št.

volišča

Naselje

KS

VE

KS

Ulica

Volišče

1

Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica

1

Bazoviška, Podgrajska, Rozmanova, Ul. IV. Armije

OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica

 

2

Ilirska Bistrica

 

 

 

Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica

 

 

Ilirska Bistrica

 

2

 

 

3

Adamičeva, Aljažev breg, Bilčeva pot, Cankarjeva, Levstikova, Trubarjeva, Trg maršala Tita

Prešernova

Levstikova 5,

Ilirska Bistrica

 

3

Ilirska Bistrica

 

 

Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica

 

Ilirska Bistrica

 

4

 

 

5

Kidričeva, Stritarjeva, Strma pot, Partizanski hrib, Tavčarjeva, Župančičeva

Gregorčičeva (razen 26 in 36), Ul.Nikola Tesla, Vojkov Drevored, Hrib svobode

Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica

 

4

Ilirska Bistrica

 

 

 

 

Ilirska Bistrica

 

Snežnik

Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica

 

 

 

Ilirska Bistrica

 

Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica

 

 

6

 

 

7

 

8

Kosovelova, Gradnikova, Šercerjeva, Vilharjeva (razen Vilharjeve 8, 17 in 17a), Trnovska, Gregorčičeva 26 in 36

Kettejeva, Gabrije, Vodnikova, Jurčičeva

Sviščaki, Snežnik

Snežniška, Bobkova, Brniškova, Pod Stražico

Jurčičeva ulica 1,

Ilirska Bistrica

 

5

Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica

9

Gubčeva, Maistrova, Ul.Toneta Tomšiča, Ul.7.maja, Vilharjeva 8, 17 in 17a

Predavalnica-vhod v bivši transport, Šercerjeva 17

6

Jasen

Jasen

1

Jasen

Vaški dom Jasen, Jasen 15/c

7

Vrbovo

Vrbovo

1

Vrbovo

Gasilski dom Vrbovo

 

8

Vrbica

Vrbovo

3

Vrbica

Vaški dom,

Vrbica 2498887678769

9

Jablanica

Vrbovo

2

Jablanica

Jablanica 32 a

 

10

Kuteževo

Kuteževo

1

Kuteževo

Gostilna Celin, Kuteževo

 

11

Trpčane

Kuteževo

2

Trpčane

Bar Kočanija, Trpčane

12

Zabiče

Snežnik (del)

Podgraje

Zabiče

Zabiče

Podgraje

1

Zabiče

Gomance

Podgraje

Balinarska dvorana na mlaki, Zabiče

13

Sušak

Fabci

Novokračine

Novokračine

2

3

Sušak

Fabci

Gostilna »Sabrina«, Sušak

 

14

Novokračine

Nova vas pri Jelšanah

Novokračine

Novokračine

1

4

Novokračine

Nova vas pri Jelšanah

Bivša gostilna, Novokračine 46

 

15

Jelšane

Jelšane

1

Jelšane

Gasilski dom Jelšane

 

16

Dolenje pri Jelšanah

Jelšane

3

Dolenje pri Jelšanah

Dolenje pri Jelšanah 6

 

17

Veliko Brdo

Jelšane

2

Veliko Brdo

Bivša šola Veliko Brdo

 

18

Mala Bukovica

Koseze

2

Mala Bukovica

Na balincu, Mala Bukovica

 

19

Koseze

Koseze

1

Koseze

Na balincu, Koseze

 

20

Velika Bukovica

Soze

Koseze

Koseze

3

4

Velika Bukovica

Soze

Vaški dom Velika Bukovica

 

21

Dolnji Zemon

Dolnji Zemon

1

Dolnji Zemon

Grad Dolnji Zemon – prostori KS

 

22

Gornji Zemon

Dolnji Zemon

2

Gornji Zemon

Vaški dom Gornji Zemon

 

23

Pavlica

Studena Gora

Starod

Starod

2

3

Pavlica

Studena Gora

Pavlica 6

 

24

Starod

Starod

1

Starod

Starod 49 a

 

25

Podgrad

Podgrad

1

Podgrad

Osnovna šola Podgrad

 

26

Podbeže

Podgrad

3

Podbeže

Vaški dom Podbeže

 

27

Račice

Podgrad

2

Račice

Na plesišču, Račice

 

28

Sabonje

Podgrad

4

Sabonje

Vaški dom Sabonje, Sabonje 47

 

29

Hrušica

Male Loče

Hrušica

Hrušica

1

2

Hrušica

Male Loče

Vaški dom Hrušica

 

30

Pregarje

Huje

Gabrk

Rjavče

Pregarje

Pregarje

Pregarje

Pregarje

1

2

3

5

Pregarje 1-103

Huje

Gabrk

Rjavče

Osnovna šola Pregarje

 

31

Prelože

Pregarje

4

Prelože

Vaška brunarica Prelože

 

32

Zajelšje

Čelje (del)

Pregarje (del)

Harije

 

3

Zajelšje

Čelje 40

Pregarje 104-110

Vaški dom Zajelšje

 

33

Tominje

Harije

2

Tominje

Društveni prostori, Tominje

 

34

Harije

Zalči

Harije

Harije

1

 

Harije

Zalči

Stavba bivše šole, Harije

 

35

Zarečje

Dobropolje

Rečica

Zarečica

Brce

Rečica

Rečica

Rečica

Rečica

Rečica

1

2

4

5

3

Zarečje

Dobropolje

Rečica

Zarečica

Brce

Gostilna Pizzerija Škorpion,

Rečica 1a

 

 

36

Ostrožno Brdo

Ostrožno Brdo

1

Ostrožno Brdo

Bivša šolska stavba Ostrožno Brdo

 

37

Janeževo Brdo

Bitnja

4

Janeževo Brdo

Janeževo Brdo 12

 

38

Kilovče

Bitnja

3

Kilovče

Kilovče 13

 

39

Dolnja Bitnja

Gornja Bitnja

Bitnja

Bitnja

1

2

Dolnja Bitnja

Gornja Bitnja

Prem 1

 

40

Ratečevo Brdo

Bitnja

5

Ratečevo Brdo

Ratečevo Brdo 2

 

41

Prem

Prem

1

Prem

Pomožni prostor pri mrliški vežici Prem

42

Čelje

Prem

3

Čelje 1-38 in 50

Čelje – dvorana KS

 

43

Smrje

Prem

2

Smrje

Smrje 56

44

Topolc

Topolc

1

Topolc

Gostilna Kambra,

Topolc 8 a

 

 

45

Mereče

Podstenjšek

Topolc

Topolc

2

Mereče

Podstenjšek

Mereče 22

 

46

Podstenje

Topolc

3

Podstenje

Pomožni vaški prostor Podstenje

 

47

Šembije

Podtabor

Šembije

Šembije

1

2

Šembije

Podtabor

Prostori KS Šembije

 

48

Knežak

Knežak

1

Knežak

Gasilski dom Knežak

 

49

Bač

Knežak

3

Bač

Na balincu, Bač

 

50

Koritnice

Snežnik (del)

Knežak

 

2

Koritnice

Mašun

Gasilski dom Koritnice

 

901

PREDČASNO VOLIŠČE

 

 

 

Dom na Vidmu, Ilirska Bistrica,

Gregorčičeva cesta 2

 

 

                                                                                                                                                       OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 

ar©tur