OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE ILIRSKA BISTRICA (MANDAT 2021-2025)

datum: 04.08.2022

kategorija: Lokalne volitve 2022

1.       Srečko Ritonja - predsednik,

2.       Klemen Štefančič - namestnik predsednika,

3.       Stojan Volk - 1. član,

4.       Stojan Bilc - namestnik 1. člana,

5.       Dunja Pangos - 2. članica,

6.       Ida Štembergar - namestnica 2. članice,

7.       Anja Zalar - 3. članica,

8.       Tina Kocjan - namestnica 3. članice.

 

_______________________________________________

  • Martina Smrdelj - tajnica         

e-pošta: martina.smrdelj@ilirska-bistrica.si; tel.:  05 71 12 338 

 

  • Dženi Slavec - namestnica tajnice            

e-pošta: dzeni.slavec@ilirska-bistrica.si; tel.: 05 71 12 300

 

  • Marjetka Šircelj - namestnica tajnice     

e-pošta: marjetka.sircelj@ilirska-bistrica.si; tel.:05 71 12 316

ar©tur