NAKNADNE VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

datum: 21.11.2018

kategorija: Lokalne volitve 2018

PREDČASNO GLASOVANJE

Predčasno glasovanje bo potekalo na volišču: Matični urad Ilirska Bistrica (prostori UE Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica), v sredo, 28. 11. 2018 od 8. do 17. ure.

 

GLASOVANJE PO POŠTI (ob smiselni uporabi 75. člen ZLV v zvezi z določbo 81. člen ZVDZ)

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja, to je do 26. 11. 2018. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo občinski volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

obrazec za glasovanje po pošti

 

GLASOVANJE NA DOMU (81. člen ZLV)

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja, to je do 28. 11. 2018.

obrazec za glasovanje na domu

ar©tur