ZAUPNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV

datum: 08.11.2018

kategorija: Lokalne volitve 2018

PREDSTAVNIKI KANDIDATURE OZIROMA LISTE KANDIDATOV  lahko v skladu s 46. in 47. členom Zakona o lokalnih volitvah predlagajo zaupnike kandidatov in list kandidatov, ki so lahko navzoči pri delu volilnih odborov. Zaupnik lahko spremlja delo volilnega odbora, opozori predsednika volilnega odbora ali drugega člana volilnega odbora, če predsednik ni navzoč, na nepravilnosti, ne sme pa se kakorkoli vmešavati v delo volilnega odbora in dajati pojasnil ali navodil volivcem in podobno.

Predstavnik kandidata oziroma liste kandidatov lahko sporoči ime in priimek zaupnika občinski volilni komisiji najkasneje do ponedeljka 12. 11. 2018 (sporočilo mora poleg imena in priimka vsebovati še številko osebnega dokumenta ter volišče za katerega se predlaga zaupnik).

Zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat ali član volilnih organov in je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice in ima volilno pravico v občini.

 

ar©tur