PREDLOGI ZA VOLILNE ODBORE (obrazec za predlaganje, izjava soglasje)

datum: 31.08.2018

kategorija: Lokalne volitve 2018

Predloge za volilne odbore posredujte na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Občinska volilna komisija, Bazoviška cesta 14 in obvezno priložite zahtevano soglasje oz. izjavo. Za kakršnakoli vprašanja smo vam na voljo na tel št. 05 71 12 328 (Jožica Strle Mankuč).

PRILOGI:

OBRAZEC PREDLOG ZA ČLANA VOLILNEGA ODBORA.doc

IZJAVA SOGLASJE.doc

Za lokalne volitve bodo v Občini Ilirska Bistrica bodo določena naslednja volišča:

Št.

volišča

Naselje

KS

Ulica

Volišče

1

Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica

Bazoviška, Podgrajska, Rozmanova, Ul. IV. Armije

OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica

Dostopno invalidom

2

Ilirska Bistrica

 

 

 

Ilirska Bistrica

 

 

Adamičeva, Aljažev breg, Bilčeva pot, Cankarjeva, Levstikova, Trubarjeva, Trg maršala Tita

Levstikova 5, Ilirska Bistrica

Dostopno invalidom

Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica

Prešernova

3

Ilirska Bistrica

 

 

Ilirska Bistrica

 

Kidričeva, Stritarjeva, Strma pot, Partizanski hrib, Tavčarjeva, Župančičeva

Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica

Dostopno invalidom

Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica

Gregorčičeva (razen 26 in 36), Ul.Nikola Tesla, Vojkov Drevored, Hrib svobode

4

Ilirska Bistrica

 

 

 

 

Ilirska Bistrica

 

 

 

Kosovelova, Gradnikova, Šercerjeva, Vilharjeva (razen Vilharjeve 8, 17 in 17a), Trnovska, Gregorčičeva 26 in 36

Jurčičeva ulica 1, Ilirska Bistrica

Dostopno invalidom

Ilirska Bistrica

 

Ilirska Bistrica

 

Kettejeva, Gabrije, Vodnikova, Jurčičeva

Snežnik

Sviščaki, Snežnik

Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica

 

Snežniška, Bobkova, Brniškova, Pod Stražico

5

Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica

Gubčeva, Maistrova, Ul.Toneta Tomšiča, Ul.7.maja, Vilharjeva 8, 17 in 17a

Gasilski dom Trnovo

Dostopno invalidom

 

6

Jasen

Jasen

Jasen

Vaški dom Jasen, Jasen 15/c

Dostopno invalidom

7

Vrbovo

Vrbovo

Vrbovo

Gasilski dom Vrbovo

Dostopno invalidom

8

Vrbica

Vrbovo

Vrbica

Vrbica 32

Dostopno invalidom 98887678769

9

Jablanica

Vrbovo

Jablanica

Jablanica 32 a

Dostopno invalidom

10

Kuteževo

Kuteževo

Kuteževo

Gostilna Celin, Kuteževo

Dostopno invalidom

11

Trpčane

Kuteževo

Trpčane

Bar Kočanija, Trpčane

Dostopno invalidom

12

Zabiče

Zabiče

Zabiče

Dom na selih, Podgraje 75

Dostopno invalidom

Snežnik (del)

Zabiče

Gomance

Podgraje

Podgraje

Podgraje

13

Sušak

Novokračine

Sušak

Gostilna »Sabrina«, Sušak

Dostopno invalidom

Fabci

Novokračine

Fabci

14

Novokračine

Novokračine

Novokračine

Bivša gostilna, Novokračine 46

Dostopno invalidom

Nova vas pri Jelšanah

Novokračine

Nova vas pri Jelšanah

15

Jelšane

Jelšane

Jelšane

Gasilski dom Jelšane

Dostopno invalidom

16

Dolenje pri Jelšanah

Jelšane

Dolenje pri Jelšanah

Dolenje pri Jelšanah 6

Dostopno invalidom

17

Veliko Brdo

Jelšane

Veliko Brdo

Bivša šola Veliko Brdo

Dostopno invalidom

18

Mala Bukovica

Koseze

Mala Bukovica

Na balincu, Mala Bukovica

Dostopno invalidom

19

Koseze

Koseze

Koseze

Na balincu, Koseze

Dostopno invalidom

20

Velika Bukovica

Koseze

Velika Bukovica

Vaški dom Velika Bukovica

Dostopno invalidom

 

Soze

Koseze

Soze

21

Dolnji Zemon

Dolnji Zemon

Dolnji Zemon

Grad Dolnji Zemon – prostori KS

Dostopno invalidom

22

Gornji Zemon

Dolnji Zemon

Gornji Zemon

Vaški dom Gornji Zemon

Dostopno invalidom

23

Pavlica

Starod

Pavlica

Pavlica 6

Dostopno invalidom

Studena Gora

Starod

Studena Gora

 

 

 

 

 

24

Starod

Starod

Starod

Starod 49 a

Dostopno invalidom

25

Podgrad

Podgrad

Podgrad

Osnovna šola Podgrad

Dostopno invalidom

26

Podbeže

Podgrad

Podbeže

Vaški dom Podbeže

Dostopno invalidom

27

Račice

Podgrad

Račice

Na plesišču, Račice

Dostopno invalidom

28

Sabonje

Podgrad

Sabonje

Vaški dom Sabonje, Sabonje 47

Dostopno invalidom

29

Hrušica

Hrušica

Hrušica

Vaški dom Hrušica

Dostopno invalidom

Male Loče

Hrušica

Male Loče

30

Pregarje

Pregarje

Pregarje 1-103

Osnovna šola Pregarje

Dostopno invalidom

Huje

Pregarje

Huje

Gabrk

Pregarje

Gabrk

Rjavče

Pregarje

Rjavče

31

Prelože

Pregarje

Prelože

Avtobusna postaja Prelože

Dostopno invalidom

32

Zajelšje

Harije

 

Zajelšje

Vaški dom Zajelšje

Dostopno invalidom

Čelje (del)

Čelje 40

Pregarje (del)

Pregarje 104-110

33

Tominje

Harije

Tominje

Društ. prostori, Tominje

Dostopno invalidom

34

Harije

Harije

Harije

Stavba bivše šole, Harije

Dostopno invalidom

Zalči

Harije

Zalči

35

Zarečje

Rečica

Zarečje

Gostilna Pizzerija Škorpion, Rečica 1a

Dostopno invalidom

 

Dobropolje

Rečica

Dobropolje

Rečica

Rečica

Rečica

Zarečica

Rečica

Zarečica

Brce

Rečica

Brce

36

Ostrožno Brdo

Ostrožno Brdo

Ostrožno Brdo

Bivša šolska stavba Ostrožno Brdo

Dostopno invalidom

37

Janeževo Brdo

Bitnja

Janeževo Brdo

Janeževo Brdo 8

Dostopno invalidom

38

Kilovče

Bitnja

Kilovče

Kilovče 13

Dostopno invalidom

39

Dolnja Bitnja

Bitnja

Dolnja Bitnja

Prem 1

Dostopno invalidom

Gornja Bitnja

Bitnja

Gornja Bitnja

40

Ratečevo Brdo

Bitnja

Ratečevo Brdo

Ratečevo Brdo 2

Dostopno invalidom

41

Prem

Prem

Prem

Bivša OŠ, Prem

Dostopno invalidom

42

Čelje

Prem

Čelje 1-38 in 50

Čelje – dvorana KS

Dostopno invalidom

43

Smrje

Prem

Smrje

Smrje 56

Dostopno invalidom

44

Topolc

Topolc

Topolc

Topolc 8 a

Dostopno invalidom

 

45

Mereče

Topolc

Mereče

Mereče 3

Dostopno invalidom

Podstenjšek

Topolc

Podstenjšek

46

Podstenje

Topolc

Podstenje

Pomožni vaški prostor Podstenje

Dostopno invalidom

47

Šembije

Šembije

Šembije

Prostori KS Šembije

Dostopno invalidom

Podtabor

Šembije

Podtabor

48

Knežak

Knežak

Knežak

Gasilski dom Knežak

Dostopno invalidom

49

Koritnice

Knežak

 

Koritnice

Gasilski dom Koritnice

Dostopno invalidom

Snežnik (del)

Mašun

50

Bač

Bač

Bač

Na balincu, Bač

Dostopno invalidom

901

PREDČASNO VOLIŠČE

 

 

Matični urad Il. Bistrica,

Dostopno invalidom

POZIV ZA PREDLOGE ZA ČLANE VOLILNIH ODBOROV ZA LOKALNE VOLITVE

ar©tur