LOKALNE VOLITVE 2018

LV2018_izzidi

LV2018_kandidati

 

Občina Ilirska Bistrica

Bazoviška cesta 14

6250 Ilirska Bistrica

Občinska volilna komisija Občine Ilirska Bistrica.doc

KONTAKTNA ŠTEVILKA: 041 337 468

ZA VOLILNE ODBORE KONTAKTNA ŠTEVILKA: 05 71 12 328 (Jožica Strle Mankuč).  

 

 

NEURADNI PODATKI GLASOVANJA NA LOKALNIH VOLITVAH 2018 V OBČINI ILIRSKA BISTRICA (volitve župana in občinskega sveta)

RAZPIS NAKNADNIH VOLITEV V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOST

SEZNAM POTRJENIH kandidatur oziroma list kandidatk in kadidatov za Občinski svet Občine Ilirska Bistrica, kandidatov za župana ter kandidatk in kadidatov za svete krajevnih skupnosti (1. del, 2. del, popravek)

Sklep o določitvi volišč in volilnih območij

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica

Ministrstvo za notranje zadeve je dne 3. 9. 2018 na svoji spletni strani objavilo število volivcev v posamezni lokalni skupnosti.

Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ilirska Bistrica za volilno leto 2018

 

Predpise, rokovnik in navodila za lokalne volitve 2018 si lahko ogledate na spletni strani Državne volilne komisije.


ar©tur