23. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica bo 21.11.2017

datum: 15.11.2017

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Občinski svet

 

Številka: 011-53/2017

Ilirska Bistrica: 14. 11. 2017

 

ZADEVA: PRELOŽITEV 23. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ILIRSKA BISTRICA

 

Ob smiselni uporabi 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 – spremembe in dopolnitve) se 23. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, sklicana za četrtek, 16. 11. 2017, PRELOŽI iz četrtka, 16. 11. 2017, NA TOREK, 21. 11. 2017, OB 17.00 URI.

V pričakovanju razumevanja, vas lepo pozdravljam.

 

                                                                                                                             ŽUPAN OBČINE

                                                                                                                                  Emil Rojc 

 

OBVEŠČENI:

  • člani OS,
  • občinska uprava,
  • predsednik NO,
  • poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,
  • načelnica UE,
  • novinarji,
ar©tur