Smučarski klub Snežnik

"Med navdušenimi smučarji se je porodila misel, da bi ustanovili smučarski klub. S tem bi pričeli organizirano gojiti ta čudoviti šport tudi na Bistriškem. Glede na to, da je večina smučarjev včlanjenih v Planinsko društvo, smo prišli do zaključka, da bi organizirali smučanje v okviru PD. Mislimo, da je to popolnoma vmesno, saj se planinstvo in smučanje dopolnjujeta, še posebno pa to velja za naše snežniško področje.

Upravni odbor PD je to zamisel podprl in na svoji seji sprejel sklep o ustanovitvi smučarskega odseka.

Naša naloga je, da pripravimo na področju Sviščakov primeren smučarski teren z vlečnico. S tem bi ustvarili osnovne pogoje za gojitev tega športa, saj je naš glavni namen vzgajati smučanje v najširšem pomenu besede. To pa pomeni urediti možnost rekreativnega smučanja ter usmerjati mladino že od otroških let v spoznavanje in osvajanje tako lepega in zdravega športa. K vsemu temu je treba priključiti še organizacijo raznih smučarskih manifestacij, tečajev, tekmovanj …"

Število aktivnih ljubiteljev smučanja je skokovito naraščalo, zato se je pojavila potreba po samostojni in bolj ozko usmerjeni organizaciji. Deset najbolj aktivnih članov se je 20. novembra 1968 zbralo v Sokolskem

domu in istega dne sprejelo Statut Smučarskega kluba Snežnik. Odločba o vpisu kluba v Register društev pa je bila izdana 23. 1. 1969. Tako je Smučarski klub Snežnik postal samostojno društvo in prenehal delovati kot sekcija Planinskega društva.

Za prvega predsednika Smučarskega kluba Snežnik je bil izvoljen Teo Šircelj.

»Tov. predsednik obrazloži, da mora imeti smučarski klub tudi svoje ime in prosi, da se iznesejo predlogi. Po krajši diskusiji se sklene, da se smučarski klub imenuje »SNEŽNIK«

vir:spletna stran SK-Snežnik

ar©tur