Primorsko numizmatično društvo Ilirska Bistrica

Primorsko numizmatično društvo Ilirska Bistrica
P.P. 41
6250 Ilirska Bistrica

Predsednik društva: Vili Gombač, Tomšičeva 16, Ilirska Bistrica

numizmatiki.jpg

Primorsko numizmatično društvo Ilirska Bistrica je z iztekom januarja 2009 sklenilo 35. letnico neprekinjenega društvenega dela. Ustanovljeno je bilo 27. januarja 1973 kot prvo tovrstno društvo na Primorskem, kar se kaže tudi v imenu društva. Ustanovitelji smo želeli povezati številne zbiralce starega denarja in drobnih zgodovinskih predmetov iz vse Primorske in širše. Čez nekaj let so se društvenim numizmatikom pridružili tudi filatelisti, ki so povezani v filatelistično sekcijo društva. Tako Primorsko numizmatično društvo nadaljuje tudi tradicijo Filatelističnega društva Ilirska Bistrica ustanovljenega leta 1950.

Osrednja društvena dejanost so redna mesečna srečanja vsako 4. nedeljo, zadnje čase, v Gostišču pri » ŠPEHU« v Gubčevi ulici 32. Januarsko društveno srečanje, 22. januarja 2009 je bilo že 600 redno društveno srečanje od ustanovitve društva dalje. Društvo skrbi za strokovno nadgradnjo znanja s področja numizatike in filatelije, to dosega s predavanji znanih strokovnjakov, z nabavo ustrezne literature, ki hkrati bogati društveno knjižnico, pomaga članstvu dopolnjevati svoje numizmatične in filatelistične zbirke, z obiski zgodovinskih lokacij članstvo širi vedenje o pomembnih zgodovinskih dejstvih in dogodkih, ki so obeležili pretekli čas našega območja.

S pripravo priložnostnih poštnih žigov in dotiskov poštnih celin ter z osebnimi znamkami opozarjamo krajane na pomembne osebnosti in dogodke pri nas v pretekosti. Doslej smo izdali skoraj 140 tovrstnih dotiskov in nad 200 priložnostnih poštnih žigov.

Društveni člani organizirano proučujejo denarništvo na področju naše občine in evidentirajo vse znane denarne najdbe v naši občini in v tem pogledu sodelujejo s strokovnimi ustanovami. Enako skrbno člani proučujejo tudi poštno preteklost v naši občini in objavljajo svoje izsledke.

Posebno skrb društvo posveča delu z mladino in vodi zbirateljske krožke na šolah. Javnost svojega dela dosega tudi z izdajanjem društvenega glasila »NUMIZMATIČNI LIST«, doslej je izšlo 18 številk.

ar©tur