Brezplačno izobraževanje Računovodski in davčni obračun za leto 2019 s spremembami zakonodaje

od 19.02.2020

Ilirska Bistrica - Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica

Davčni zavezanci so dolžni sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila skladno z veljavno zakonodajo.

                           V A B I L O

na brezplačno izobraževanje

 

v sredo, 19. februarja 2020 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 13 (pritličje SHOWROOM SPOT Svetovanje Primorsko-notranjske regije).

Računovodski in davčni obračun za leto 2019 s spremembami zakonodaje

Cilj seminarja je ponuditi davčnim zavezancem strokovno praktičen seminar (delavnico) z napotki in priporočili za pripravo računovodskega in davčnega obračuna. Opozorili vas bomo, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2019, hkrati pa vas bomo seznanili z novostmi, ki bodo stopile v veljavo 1.1.2020. Odgovarjali bomo tudi na zastavljena vprašanja in skupaj z udeleženci skušali odpraviti morebitne dileme, s katerimi se srečujete ob izdelavi računovodskih izkazov in davčnega obračuna. Seminar je namenjen direktorjem podjetij, samostojnim podjetnikom, vodjem računovodskih služb oz. računovodskih servisov, računovodjem, knjigovodjem ter vsem, ki sodelujejo pri izdelavi zaključnega računa.

Program:

I. ZGD-1 in SRS

 • Sestavljanje računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS
 • Poročanje AJPES
 • Objava letnih poročil

 

II. Davčni obračun

 • Davčna osnova
 • Davčno priznani/nepriznani prihodki
 • Davčno priznani/nepriznani odhodki
 • Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb
 • Amortizacija
 • Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo
 • Poslovanje s povezanimi osebami
 • Davčne olajšave
 • Posebnosti pri normirancih

 

III. Davčne spremembe

 

Predavateljica: Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima več kot 26 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji.

Trajanje : 10.00-13.00

 

Vljudno prosimo, da udeležbo na brezplačnem izobraževanju potrdite na alenka.volk@ozs.si ali 05/71 00 360 ali 031/641 311, najpozneje do 14.02.2020.

 

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

ar©tur