Jama pri Trnovskem studencu

od 20.11.2019

Ilirska Bistrica - Mala dvorana Doma na Vidmu

20. 11. 2019 ob 18.00

JAMA PRI TRNOVSKEM STUDENCU  –  JAPODSKA JAMA, Mala dvorana Doma na Vidmu

ar©tur