Pust je pršu 2019 - Predaja oblasti pustu

od 28.02.2019

Ilirska Bistrica - šotor v parku Nade Žagar

Pust je pršu 2019 predaja oblasti Pustu,

šotor v parku Nade Žagar,

ćetrtek, 28.2.2019 ob 19.00 uri.

Pust_2019 

ar©tur