Sporočilo za javnost

datum: 11.11.2014

kategorija: Civilna zaščita

Poveljnik CZ Občine Ilirska Bistrica

Bazoviška 14

Ilirska Bistrica

 

Datum: 11.11.2014

 

Zadeva: Sporočilo za javnost

 

Po seznanitvi s stanjem iz območij vasi Bač in Koritnice ugotavljamo, da se je stanje v vasi Koritnice stabiliziralo. Vdiranje podtalne vode se je v zadnjih urah umirilo. Vodo se še vedno konstantno črpa iz devetih objektov na petih objektih pa se nivo vode le kontrolira in po potrebi črpa. Cesta med Knežakom in Koritnicami ostaja zaprta zaradi poplavljanja in poškodovanosti cestišča. Obvoz tako ostaja preko  vasi Zagorje in Bač, saj je že od včeraj zjutraj zaprta tudi cesta med Knežakom in Bačem.

 

Vodostaj vode v vasi Bač se je preko noči rahlo dvignil, ni pa ogrozil dodatnih objektov. Voda se črpa iz devetih objektov, pri čemer gre v osmih primerih le za občasne kontrole črpalk s katerimi  upravljajo domačini, z eno črpalko pa upravljajo gasilci.

 

Gasilske enote iz PGD Koritnice in PGD Knežak bodo dežurne oz. aktivne tudi tokom današnjega dne. Z izvajanjem rednih obhodov gasilske enote zagotavljajo nemoteno oziroma nadzorovano črpanje vode iz objektov, po potrebi pa z dodatnimi ukrepi skrbijo za zmanjšanje ogroženosti od poplav v vaseh Bač in Knežak.

 

Za vse tiste, ki uporabljate oz. se vozite po cestah Knežak-Bač in Knežak-Koritnice velja opozorilo, da sta obe cesti zaprti in neprevozni. Dostop do obeh vasi je preko vasi Zagorje mimo gradu Kalc.

 

 

                                                                                             Poveljnik CZ Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                                Janko Slavec

ar©tur