Izjava za javnost 1 - poveljnik CZ občine Il. Bistrica

datum: 07.11.2014

kategorija: Civilna zaščita

Poveljnik CZ Občine Ilirska Bistrica

Bazoviška 14

Ilirska Bistrica

 

Datum: 7.11.2014

 

Zadeva: Sporočilo za javnost

 

Tekom noči iz četrtka 6.11 na petek 7.11.2014 je širše območje Občine Ilirska Bistrica prizadelo hujše padavinsko neurje, ki je povzročilo poplave v več vaseh in deloma v mestu Ilirska Bistrica. Intenzivne padavine so se začele pojavljati v četrtek 6.11.2014 po 20. uri. Prizadele so predvsem vasi Vrbovo, Jablanica, Jasen, Dolnji in Gornji Zemon, Jelšane, Dolenje, Koritnice, Rečico in dele mesta Ilirska Bistrica. Zaradi velike intenzitete padavin je prihajalo do zastojev pri požiranju meteorne vode v kanalizacijo in odtočne kanale ter posledično do poplavljanja cest, dvorišč in objektov. Po dotoku velike količine meteornih voda v reko Reko je tokom noči intenzivno pričela naraščati tudi Reka, ki je na vodomerni postaji Trnovo dosegla višino 595 cm.

 

V okviru intervencije je bila alarmirana oz. aktivirana celotna Gasilska zveza Ilirska Bistrica, štab CZ Občine Ilirska Bistrica ter pogodbena podjetja CZ Občine Ilirska Bistrica. Aktivirano in dano v pripravo je bilo tudi pogodbeno društvo Radio kluba Snežnik, ker so deloma izpadle radijske zveze ZaRe. Aktivno delovanje društva ni bilo potrebno ker so delujoče komunikacije zadostovale za potrebe vodenja oz. izvajanja intervencije. Na sami intervenciji je sodelovalo 100 gasilcev in pripadnikov CZ ter pogodbenikov CZ.  Na 60. posredovanjih je bilo razdeljeno in postavljeno cca. 500 protipoplavnih vreč s peskom. S strani regijskega skladišča CZ smo pridobili tudi 5 dodatnih potopnih črpalk za prečrpavanje vode.

 

Štab CZ Občine Ilirska Bistrica ostaja aktiviran do nadaljnjega, tokom današnjega dne namreč pričakujemo dodatne večje količine padavin, ki bi lahko ponovno oz. dodatno zaostrile razmere na nekaterih območjih v občini Ilirska Bistrica.

Kot poveljnik CZ Občine Ilirska Bistrica se vsem intervencijskim strukturam zahvaljujem za nadčloveške napore in trud, ki so ga vložile pri zavarovanju lastnine in občanov občine Ilirska Bistrica.

 

                                                                                             Poveljnik CZ Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                                Janko Slavec

ar©tur