Sporočilo za javnost ob žledu in poplavah - 11.2.2014

datum: 11.02.2014

kategorija: Civilna zaščita

Poveljnik CZ Občine Ilirska Bistrica

Bazoviška 14

Ilirska Bistrica

 

Datum: 11.2.2014

 

Zadeva: Sporočilo za javnost

 

Poveljnik CZ Občine Ilirske Bistrice se je v zgodnjih jutranjih urah seznanil s trenutnim stanjem na terenu in podal sledeče ugotovitve. Voda v ojezeritvi pod vasjo Knežak se je po zadnjih nočnih padavinah dvignila za dodatnih 8 cm. Vodostaj je pod stalno kontrolo, ker bi dodatno dviganje lahko ogrozilo izpostavljene objekte v vasi Knežak.

 

Tokom včerajšnjega dne je bil na hudourniku v Knežaku izveden posek oz. odstranitev zarasti, ki je po zadnjem žledu padla v strugo in močno ovira pretok hudournika. Pri delu so sodelovali predstavniki podjetja VGP Drava in 19. pripadnikov Slovenske vojske. Dodatno je bila v gasilski dom Knežak dostavljena večja količina protipoplavnih vreč za morebitno obrambo hiš ogroženih s strani ojezeritve, ki narašča. Pod večer je bila na novo postavljena dodatna črpalka za izčrpavanje vode v ogroženem objektu na Baču.

 

Danes preko dneva bo potekalo intenzivno spremljanje gladine ojezeritve pod Knežakom in pretok vode skozi Bač.

 

Na občane vasi Knežak, Bač in Koritnice ponovno apeliramo, da varčujejo s porabo električne energije.  Včeraj pod večer je namreč ponovno prišlo do ponovnega izpada električne energije v vasi Bača zaradi preobremenitve elektro agregata. Oskrba z električno energijo v vseh treh navedenih vaseh poteka izključno preko agregatov in ne dovoljuje normalne porabe električne energije.

 

 

                                                                                             Poveljnik CZ Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                                Janko Slavec

ar©tur