Sporočilo za javnost ob žledu in poplavah - 6.2.2014

datum: 06.02.2014

kategorija: Civilna zaščita

Poveljnik CZ Občine Ilirska Bistrica

Bazoviška 14

Ilirska Bistrica

 

Datum: 6.2.2014

 

Zadeva: Sporočilo za javnost

 

Poplavljene površine v vasi Bač so se preko noči dodatno zmanjšale in trenutno ne predstavljajo večje grožnje za prebivalce. V kleteh poplavno najbolj izpostavljenih objektov so nameščene črpalke za vodo, ki jih dežurna ekipa gasilcev kontinuirano prižiga, ko se nabere določena količina vode.

 

Tekom včerajšnjega dneva je bil s stani Slovenske vojske dostavljen dodatni 25kW električni agregat za zaselek Mašun, ki se je do sedaj napajal z premajhnim agregatom, ki ni zagotavljal dovolj energije za normalno življenje. Nadalje so bili včeraj izvedeni dodatni posegi pri odpiranju oziroma preusmerjanju intenzivnih pritokov v vas. Z izvedenimi ukrepi se je del vasi proti Koritnicam praktično izvzelo iz poplavljanja. Na tem mestu bi radi opozorili, da se v nekaterih medijih malce nerodno opredeljuje posege na vodotokih. Pri ukrepih ne gre za ustvarjanje novih rečnih strug ampak zgolj za preusmerjanje vode med že obstoječimi strugami in potmi, po katerih je voda tekla tudi pred izvedenimi ukrepi. Gre za relativno enostavne in ne drastične ukrepe, ki so predhodno usklajeni na štabu in za katere so ideje podali prebivalci vasi, ki s temi pojavi živijo že stoletja.

 

Za danes je predvidena postavitev začasnih merilnih lat na jezeru pod Knežakom v katerem se zbira vsa voda, ki odteka iz vasi Bač in Koritnice. Spremljanje tega jezera je nujno in zelo pomembno saj požiralniki na tem jezeru predstavljajo edini iztok vode iz tega območja. Ob morebitnem prevelikem pritoku oz. nezmožnosti požiranja požiralnikov bi bile kaj hitro ogrožene izpostavljene hiše v vasi Bač.

 

Kot poveljnik CZ Občine Ilirska Bistrica se vsem medijem zahvaljujem za korektno in objektivno poročanje o nesreči, ki nas je doletela.

 

 

                                                                                             Poveljnik CZ Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                                Janko Slavec

 

DSC01341.JPG

DSC01343.JPG

DSC01344.JPG

DSC01348.JPG

DSC01349.JPG

ar©tur