poročilo ReCO - 3.7.2010

datum: 05.07.2010

kategorija: Civilna zaščita

Poročilo regijskega centra za obveščanje o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za dan 3.7.2010

ar©tur