poročilo ReCO - 6.5.2010

datum: 07.05.2010

kategorija: Civilna zaščita

Poročilo regijskega centra za obveščanje o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za dan 6.5.2010

ar©tur