Napotki za organizatorje javnih prireditev s kresovanjem

datum: 26.04.2010

kategorija: Civilna zaščita

nevarnost požara

 

 

 

 

 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo opozarja organizatorje javnih prireditev s kresovanjem ter vse, ki bodo ob prvomajskih praznikih kurili kresove, da je pri tem potrebno upoštevati predvsem naslednje:

  • kurišče mora biti obdano z negorljivimi materiali (s peskom, kamni, opeko);
  • prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;
  • kurišče mora biti dovolj oddaljeno od gozda, dreves, prometnic in zgradb;
  • v času kurjenja mora biti ob ognju vedno nekdo prisoten;
  • če bodo kres kurili otroci, mora biti prisotna odrasla oseba;
  • pri kurjenju se ne sme uporabljati gorljivih tekočin (npr. naftnih derivatov) ali materialov, ki pri gorenju razvijajo močan dim in strupene pline (npr. avtomobilske gume);
  • ob vetrovnem vremenu je potrebno kurjenje kresa prekiniti;
  • po končanem kurjenju je potrebno ogenj pogasiti, kurišče pa prekriti s peskom ali zemljo;
  • na javnih prireditvah s kresovanjem mora biti organizirana požarna straža, ki jo lahko opravljajo le gasilci.

Natančneje so ukrepi pri kurjenju in uporabi odprtega ognja v naravnem okolju opisani v 5. členu Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS št. 4/2006).

Če kres povzroči požar v naravi, je treba o tem takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112, ki bo na kraj požara napotil pristojne gasilske enote.

ar©tur