poročilo ReCO - 11.4.2010

datum: 12.04.2010

kategorija: Civilna zaščita

Poročilo regijskega centra za obveščanje o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za dan 11.4.2010

ar©tur