poročilo ReCO - 7.4.2010

datum: 08.04.2010

kategorija: Civilna zaščita

Poročilo regijskega centra za obveščanje o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za dan 7.4.2010

ar©tur