poročilo ReCO - 10.3.2010

datum: 11.03.2010

kategorija: Civilna zaščita

Poročilo regijskega centra za obveščanje o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za dan 10.3.2010

ar©tur