poročilo ReCO - 8.3.2010

datum: 09.03.2010

kategorija: Civilna zaščita

Poročilo regijskega centra za obveščanje o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za dan 8.3.2010

ar©tur