poročilo ReCO - 4.3.2010

datum: 05.03.2010

kategorija: Civilna zaščita

Poročilo regijskega centra za obveščanje o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za dan 4.3.2010

ar©tur