poročilo ReCO - 26.2.2010

datum: 01.03.2010

kategorija: Civilna zaščita

Poročilo regijskega centra za obveščanje o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za dan 26.2.2010

ar©tur