poročilo ReCO - 15.2.2010

datum: 16.02.2010

kategorija: Civilna zaščita

Poročilo regijskega centra za obveščanje o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za dan 15.2.2010

ar©tur