poročilo ReCO - 9.2.2010

datum: 10.02.2010

kategorija: Civilna zaščita

Poročilo regijskega centra za obveščanje o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za dan 9.2.2010

ar©tur