poročilo ReCO - 5.2.2010

datum: 09.02.2010

kategorija: Civilna zaščita

Poročilo regijskega centra za obveščanje o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za dan 5.2.2010

ar©tur