poročilo ReCO - 26.1.2010

datum: 27.01.2010

kategorija: Civilna zaščita

Poročilo regijskega centra za obveščanje o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za dan 26.1.2010

ar©tur