poročilo ReCO - 21.1.2010

datum: 22.01.2010

kategorija: Civilna zaščita

Poročilo regijskega centra za obveščanje o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za dan 21.1.2010

ar©tur