poročilo ReCO - 6.1.2010

datum: 07.01.2010

kategorija: Civilna zaščita

Poročilo regijskega centra za obveščanje o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za dan 6.1.2010

ar©tur