poročilo ReCO - 31.12.2009

datum: 04.01.2010

kategorija: Civilna zaščita

Poročilo regijskega centra za obveščanje o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za dan 31.12.2009

ar©tur