poročilo ReCO - 24.12.2009

datum: 28.12.2009

kategorija: Civilna zaščita

Poročilo regijskega centra za obveščanje o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za dan 24.12.2009

ar©tur