poročilo ReCO - 3.12.2009

datum: 07.12.2009

kategorija: Civilna zaščita

Poročilo regijskega centra za obveščanje o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za dan 3.12.2009

ar©tur