poročilo ReCO - 30.11.2009

datum: 01.12.2009

kategorija: Civilna zaščita

Poročilo regijskega centra za obveščanje o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za dan 30.11.2009

ar©tur