poročilo ReCO - 16.10.2009

datum: 19.10.2009

kategorija: Civilna zaščita

Poročilo regijskega centra za obveščanje o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za dan 16.10.2009

ar©tur