poročilo ReCO - 2.9.2009

datum: 03.09.2009

kategorija: Civilna zaščita

Poročilo regijskega centra za obveščanje o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za dan 2.9.2009

ar©tur